Loading…
 • Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi yılda iki kez düzenlenmektedir.
 • Kongremizde Türkçe, İngilizce, Rusça, Makedonca, Romence, Bulgarca, Arnavutça dillerinden birisiyle yapılacaktır.
 • Bildiriler incelenmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre en az iki hakeme kongre sekretaryası tarafından atanır.
 • Tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda isimsiz olarak gönderilir. Hakem değerlendirme sonucu ve kabul yazıları sistem üzerinden kullanıcı bilgi sistemine ve katılımcının mail adresine gönderilir.
 • Bir yazar en fazla iki bildiri sunabilir.

Kongre bildiri gönderme süreci

 • Bildirinin başvuru sisteminden yüklenmesi,
 • Bildirinin hakemlere gönderilmesi,
 • Hakemlerce kabul edilen bildirinin, bildiri sahibine bildirilmesi,
 • Bildiri sahiplerinin katılım (katılım ve konaklama) ücretlerini ödemesi,
 • Bildiri sahiplerine kabul belgesinin gönderilmesi.
 • Sisteme yüklenen özet ve tam bildiriler özet ve tam bildiri kitaplarında izin istenmeden yer alır, ancak katılımcının talep etmesi durumunda söz konusu kitaplardan çıkartılır.

Kongre Katılım ve Bildiri Sunma Kuralları

 • Bildirinin sunulmaması durumunda, söz konusu bildiri kongre özet/tam metin kitabında yer almaz.
 • Kongreye tarihinden iki hafta öncesi yapılan katılım ve konaklama ücretleri banka harcamaları düşüldükten sona iade edilmez.  Bu tarihten sonra yapılan iade talepleri kabul edilmez.
 • Kongre katılım belgesi katıldığı oturum bittikten sonra sunum yapan kişiye teslim edilir.
 • Bir bildiri için iki/üç ayrı yazar sunum yapacak ise, tüm yazarlar katılım ve konaklama ücreti ödemelidir.
 • Kongrede katılım ücretini ödeyen ve kongreye katılan katılımcılara yaka kartı, kongre çantası ve diğer hediyeler verilir.