Loading…

Kongre Teması:
Sosyo-Kültürel-Ekonomik Gelişmeler ve Yeni Stratejiler

    • Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Muhasebe, Avrupa Birliği, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası İlişkileri, İktisadi düşünce, İktisat Tarihi, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Ekonometri, Uluslararası İktisat, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünceler, Siyasi Tarih, Çalışma Ekonomisi
    • Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi
    • Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Nicel Karar Yöntemleri, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama
    • Turizm, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği 
    • Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi,