Loading…

  • ISRC yılda iki kez düzenlenir. 
  • Kongrede sunulmak için gönderilen bildiriler iki hakem tarafından değerlendirmektedir. Hakemler kör hakemlik sistemine göre belirlenmektedir. 
  • Kongre kayıt yaptıran katılımcı en fazla iki  bildiri sunabilir.
Bildiri Gönderme Süreci
  • Kongre bildiri kabul süreci şu şekilde işleyecektir:

(1) Bildirinin başvuru sisteminden yüklenmesi,
(2) Bildirinin hakemlere gönderilmesi,
(3) Hakemlerce kabul edilen bildirinin, bildiri sahibine bildirilmesi,
(4) Bildiri sahiplerinin katılım (katılım ve konaklama) ücretlerini ödemesi,
(5) Bildiri sahiplerine  kabul belgesinin gönderilmesi.

Kongre Bildiri Sunma Kuralları
  • Katılımcılar kongre düzenleme kurulunun belirlediği bildiri sunum tarihi ve saati dışında bildirilerini sunamazlar.
  • Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen bildiri sunum tarihi ve saatinden 15 dakika önce ilgili salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • Bildirinin sunulmaması durumunda, söz konusu bildiri kongre özet/tam metin kitabında yer almaz.
  • Kongre katılım belgesi katıldığı oturum bittikten sonra sunum yapan kişiye teslim edilir.
  • Kongrede sözlü sunum yapanlara yaka kartı, kongre çantası ve diğer hediyeler verilir.
  • Kongreye dinleyici olarak katılmak isteyenlerin kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir.

BİLDİRİ VE TAM METİN KURALLARI

Özet ve tam bildiri kuralları için tıklayınız.

özet şablon örnek metni

tam metin şablon örnek metin